NHÀ KẾT NỐI

CÁC ĐỐI TÁC

Vgroup thực hiện chức năng kết nối sức mạnh của nhóm nhà quản lý nòng cốt, phối hợp nguồn lực giữa các doanh nghiệp nhằm tạo giá trị liên kết, chia sẻ nguồn lực, qua đó định hình chiến lược hợp tác kinh doanh mang lại giá trị gia tăng cho các đối tác, mang lại giá trị có ích cho xã hội

Xem thêm

LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG

Tập đoàn Vgroup thực hiện vai trò nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực với các chiến lược phát triển cụ thể cho từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, sẵn sàng cho định hướng trở thành một Tập đoàn đa ngành hoạt động hiệu quả, bền vững theo mô hình quản trị tập trung.

Xem thêm

Hoạt động đa ngành nghề

Mục tiêu của Vgroup là trờ thành một đơn vị kinh tế tư nhân đa ngành mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Mong muốn của Vgroup là mang lại giá trị gia tăng xã hội, mang lại giá trị về nghề nghiệp cho nhân viên