CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống :

 • Giải pháp hạ tầng CNTT;
 • Hệ thống Máy chủ và Lưu trữ;
 • Giải pháp hạ tầng ERP cho doanh nghiệp;
 • Giải pháp Ảo hóa;
 • Giải pháp Máy chủ Loadbalance,
 • Giải pháp An toàn Thông tin;
 • Giải pháp Bảo mật Hạ tầng Công nghệ Thông tin;
 • Giải pháp Phòng chống Tấn công;
 • Giải pháp Bảo mật Ứng dụng;
 • Giải pháp lọc và chống spam mail;
 • Giải pháp Tổng đài, Contact center;
 • Giải pháp Truyền thông Hợp nhất;
 • Giải pháp Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu (DataCenter);
 • Giải pháp Giám sát và Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin;
 • Giải pháp Hạ tầng Hệ thống mạng;
 • Giải pháp Camera giám sát.

Cung cấp dịch vụ :

 • Dịch vụ tư vấn triển khai
 • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
 • Dịch vụ an ninh mạng
 • Dịch vụ bảo trì và nâng cấp hệ thống