NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

  • Đầu tư xây dựng năng lượng tái tạo: Điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối
  • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  • Dịch vụ vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy điện gió, nhà máy năng lượng mặt trời PV