NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

  • Đầu tư xây dựng năng lượng tái tạo: Điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối
  • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  • Dịch vụ vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy điện gió, nhà máy năng lượng mặt trời PV

HÌNH  ẢNH TRỤ ĐO GIÓ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ CHƯ PRÔNG 1 (GIA LAI)