how to write an essay ielts general https://freeessaywriter.org/ how to write a summary structure
how to write an ielts band 8 essay https://freeessaywriter.org how to write a cover letter new zealand
how to write an essay workbook 1 pdf https://paperhelp.nyc/ how to write a cover letter with no experience
how to write an essay correctly in english https://www.paperhelp.nyc how to write email quotation

NÔNG, NGƯ NGHIỆP – KHAI KHOÁNG

NGƯ NGHIỆP

Cung cấp các loại cá có gí trị kinh tế cao được chính Công ty nuôi tại nơi có khí hậu và môi trường đặc thù tại vùng Tây Bắc, với công nghệ nuôi cá tiên tiến được chuyển giao công nghệ từ các Chuyên gia nước ngoài và điều kiện nuôi dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, nên có năng lực cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

KHAI KHOÁNG

Khai thác khoáng sản, cát , đá, sỏi, đất sét cung cấp nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp trong và ngoài nước

NÔNG NGHIỆP

Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (cây ăn quả và cây nông nghiệp); Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Chăn nuôi, chế biến gia súc.