XÂY DỰNG

 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất.
 • Xây dựng các công trình
 • Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình
 • Thi công công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
 • Thi công các công trình Hạ tầng và Thủy lợi.
 • Xây dựng các công trình công ích.
 • Đầu tư và Quản lý dự án công trình.
 • Chuyển giao các sản phẩm công nghệ môi trường.
 • Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị cho các dự án.
 • Cung cấp, kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng.
 • Cung cấp các dịch vụ Tư vấn xây dựng công trình.

Tư vấn – Thiết kế – Gia công , sản xuất, lắp đặt các hạng mục về Cửa sổ, cửa đi, vách mặt dựng Nhôm kính, vật liệu nhựa lõi thép các công trình dân dụng và công nghiệp.